Styczeń 2019Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2016
   Spotkanie w GDDKiA w sprawie modeli utrzymania dróg krajowych w Polsce
napisał:   16-11-2016 10:07   odsłon: 703

  W dniu 27 października 2016 r. w biurze GDDKiA odbyło się kolejne spotkanie na temat modeli utrzymania dróg krajowych w Polsce. GDDKiA poinformowała, iż dobiegają końca prace nad określeniem standardów letniego utrzymania dróg. Podczas spotkania dyskutowano i omówiono przewidywane przez GDDKiA modele kontraktacji zadań utrzymaniowych na drogach krajowych. Docelowy model rekomendowany przez GDDKiA to model obszarowy. Model ten jest oparty o rozliczenie wykonawcy z zakontraktowanych efektów działań, eliminuje jednak ryzyko mogące wystąpić przy zastosowaniu modelu Utrzymaj Standard oraz wykorzystuje model Quasi Standard jako etap pośredni. GDDKiA poinformowała, iż w roku 2017 ma zamiar przeznaczyć na finansowanie utrzymania dróg krajowych 3,0 mld zł z tego: 1,5 mld zł na bieżące utrzymanie, 0,850 mld zł, na przebudowy sieci istniejącej, a 0,650 mld zł na remonty na sieci istniejącej. Po zakończeniu prac nad standardami utrzymania letniego OIGD otrzyma do zaopiniowania wzorcową SIWZ oraz OPZ dla modelu obszarowego.

   
<< Powrót
© 2007-2019 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe