Czerwiec 2018Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2017
   Zmienione zasady odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy
napisał:   30-05-2017 09:00   odsłon: 380
Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
 
Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa uprzejmie informuje, iż w dniu 1 czerwca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz. U. z 2017 r., poz. 993).
W dniu dzisiejszym przesłaliśmy Państwu Pismo OIGD 56/2017 zawierające omówienie dokonanych tą ustawą zmian.
 
Wyżej wymienioną ustawą dokonano zmian, między innymi w:
 
I. Ustawie z  dnia 23 czerwca 1964 r. – Kodeks cywilny, w którym:
A. Zmieniono zasady odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.
B. Wprowadzono ograniczenie kwotowe solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie należne podwykonawcy.
 
II. Ustawie z  dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164 z  późn.zm.), w której dokonano zmiany art. 143 c ust. 8.
 
III. Ustawie z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2016 r., poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z  2017 r., poz. 60 i 194),
 
IV. Ustawie z  dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z  2013 r., poz. 168, poz. 1529 oraz z  2016 r., poz. 1020, 1250, 1920 i 2260).
 

Mamy nadzieję, że przygotowane przez Izbę omówienie będzie dla Państwa pomocne.   

  Załączniki:

  • OIGD 56 Członkowie OIGD.pdf »

  •    
    << Powrót
    © 2007-2018 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe