Czerwiec 2018Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2017
   Budujemy silne polskie firmy – skuteczna ochrona podwykonawców
napisał:   12-06-2017 14:03   odsłon: 320

W dniu 8 czerwca br. na konferencji prasowej Wiceminister Jerzy Szmit i Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk przedstawili działania podejmowane przez MIB i GDDKiA, których celem jest skuteczniejsza ochrona firm realizujących kontrakty drogowe.

Resort infrastruktury i budownictwa podjął decyzję o konieczności zastosowania przez GDDKiA większej liczby dodatkowych działań na rzecz podwykonawców. Jak czytamy na stronie MIB działania, które zostaną podjęte przez GDDKiA, polegają na stworzeniu listy zatwierdzonych podwykonawców, jej opublikowaniu na stronie internetowej kontraktu, comiesięcznych spotkaniach z zatwierdzonymi podwykonawcami oraz regularnej sprawozdawczości do centrali GDDKiA i MIB.

W umowach wprowadzono katalog klauzul zakazanych. Postanowienia umów zawieranych obecnie przez GDDKiA z wykonawcami zawierają katalog postanowień zakazanych w umowach z podwykonawcami – chodzi o zapisy, które są skrajnie niekorzystne bądź przerzucające na podwykonawców ryzyka z umowy wykonawczej. Jednocześnie będą stosowane tzw. złote klauzule. Są to zapisy, które muszą zostać zawarte w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

Źródło:  http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797800-p_1.htm

W załączeniu Prezentacja Budujemy silne polskie firmy – skuteczna ochrona podwykonawców

  Załączniki:

  • prezentacja »

  •    
    << Powrót
    © 2007-2018 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe