Czerwiec 2018Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2017
   Walne Zgromadzenie członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
napisał:   12-06-2017 15:12   odsłon: 486

W dniu 8 czerwca 2017 roku w Krakowie z udziałem licznej reprezentacji członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz zaproszonych gości odbyło się Walne Zgromadzenie, podczas którego podsumowano działania podjęte w minionym roku przez Izbę.

Rok 2016 był pierwszym pełnym rokiem współpracy Izby z nowym kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i częściowo zmienionym kierownictwem GDDKiA. Był to też rok, który praktycznie rozpoczął nową unijną perspektywę budżetową na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 roku, co zmobilizowało organy Izby do wytężonej pracy i jak nigdy dotąd wielkiej nadziei na lepszą współpracę z resortem i jego agendami.

Pamiętając o problemach branży drogowej w minionej perspektywie, już w styczniu 2016 roku wspólnie z ośmioma partnerskimi organizacjami stworzono Białą Księgę Branży Drogowej wskazującą najważniejsze problemy nurtujące branżę. Biała Księga została pozytywnie przyjęta i oceniona przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Stała się jednym z podstawowych dokumentów i inspiracją do dalszych prac oraz platformą do dyskusji wszystkich stron w obszarze szeroko pojętego drogownictwa, dała tez początek próbom wyeliminowania złych praktyk występujących podczas procesu realizacji inwestycji.

W konsekwencji tego dokumentu został powołany przez Ministra i pod Jego przewodnictwem Komitet Sterujący ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Kontynuując działania Komitetu Sterującego oraz korzystając z jego dorobku Minister Infrastruktury i Budownictwa powołał w lipcu ubiegłego roku Radę Ekspertów, w której Izba ma trzech przedstawicieli, a Prezes Zarządu Izby Pani Barbara Dzieciuchowicz została jej współprzewodniczącą.

Ubiegły rok to również szereg spotkań z GDDKiA dotyczących bezpośredniej działalności   przedsiębiorstw m.in. kluczowych warunków udziału w realizacji robót, modeli utrzymania dróg, pozacenowych kryteriów ocen ofert, gwarancji jakości robót i jej zakresu, kształtu i treści instrukcji DPT-14 dotyczącej jakości robót. Ponieważ nie udało się zamknąć wszystkich omawianych tematów prace nad nimi są kontynuowane w 2017 roku.

Podczas obrad został poruszony temat niewykorzystania w pełni zaplanowanych na ubiegły rok środków na inwestycje oraz ograniczenie ilości przetargów na drogach krajowych, a w jeszcze większym stopniu na drogach samorządowych. Zostały również przedstawione plany na przyszłość, jak zapewnił zastępca generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad, jeszcze w tym roku ruszą przetargi na 120 km dróg, o łącznej wartości 7 mld zł.

Podczas wystąpień podkreślano dobry klimat rozmów i współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, GDDKiA, a także Zarządami Dróg Wojewódzkich i Powiatowych, Daje to szansę na ostateczne i właściwe uregulowanie zasad realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.

Zwrócono także uwagę na bardzo dobrą współpracę z organizacjami branżowymi, w tym Polskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa oraz Polskim Kongresem Drogowym.

W dyskusji na powyższe tematy zabrali głos m.in. Pan Jacek Gryga Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Pani Bożena Gałecka-Pudlak Główny Specjalista w Departamencie Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Pan Prof. Janusz Rymsza Zastępca Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Pan Zbigniew Tabor Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Pan Adam Czerwiński Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

Przewodniczący Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych, Pan Andrzej Wyszyński Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych oraz Pan Andrzej Tracz Przewodniczący Sekcji Drogowej NSZZ „Solidarność”.

Z dużym zainteresowaniem przyjęto prezentację Pana Jarosława Laskowskiego nt. Kondycji firm i sytuacji rynkowej na podstawie XIV edycji Raportu o firmach drogowych przygotowanego przez Arcata Partners we współpracy z OIGD.

Podjęto wiele ważnych uchwał m.in. zatwierdzono sprawozdanie z działalności OIGD oraz bilans za rok ubiegły, udzielono absolutorium Radzie Izby, uchwalono plan finansowy na 2017 rok i uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej – nowym jej członkiem został Pan Przemysław Klonowski z Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Poinformowano również członków Izby o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Izby na kadencję 2015 – 2018 w regionie małopolskim – nowym jej członkiem został Pan Andrzej Kuklicz z Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego GODROM Sp. z o.o. z Gorlic.

 

W załączeniu prezentacja "Kondycja firm i sytuacja rynkowa na podstawie XIV edycji Raportu o firmach drogowych"

 

 

  Załączniki:

  • prezentacja »

  •    
    << Powrót
    © 2007-2018 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe