Styczeń 2019Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Aktualności
   Spotkanie OIGD z Konwentem Dyrektorów Zarządu Dróg Wojewódzkich
napisał:   27-02-2018 09:29   odsłon: 387

W dniu 19 lutego br. w  siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa z  reprezentantami Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich. Delegacjom przewodniczyli Barbara Dzieciuchowicz, prezes OIGD i  Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu ZDW.

Na początku stycznia br. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wystosowała pisma do zamawiających samorządowych: Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich,   Konwentu Dyrektorów Powiatowych Zarządów Dróg, Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Członków Rady Ekspertów reprezentujących zamawiających samorządowych, zawierające propozycje uregulowań, które w opinii Izby pozwolą nie tylko wesprzeć przedsiębiorców startujących w przetargach, ale również mogą zmniejszyć problemy występujące na rynku drogowych zamówień publicznych. Izba zwróciła uwagę na spadek potencjału firm wykonawczych spowodowany znacznym ograniczeniem w ostatnich latach inwestycji drogowych przez wszystkich zamawiających, na trudną sytuację finansową małych i  średnich przedsiębiorstw, która w zderzeniu z maksymalnymi poziomami wymagań przetargowych, na przykład w zakresie wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, niejednokrotnie uniemożliwia złożenie ofert, na trudności związane z zatrudnieniem pracowników, jak również ze znalezieniem podwykonawców, na znaczny wzrost cen we wszystkich kategoriach cenotwórczych.

Delegacja OIGD przedstawiła wiele sugestii co do sposobu prowadzenia postępowań przetargowych, które będąc w zgodzie z obowiązującym prawem mogą usprawnić proces wyłaniania wykonawców i jednocześnie są korzystne dla firm, Izba zaproponowała m.in. aby:

- minimalny roczny obrót firm ubiegających się o  zamówienia był wymagany na poziomie 30 procent wartości zamówienia, co pozwoliłoby na uczestnictwo w  przetargach także firmom mniejszym, które teraz często skazane są na odgrywanie roli podwykonawców;

- wymagane referencje dotyczyły prac wykonanych przez wykonawców w  ostatnich 10 latach, a wymagane kwalifikacje pracowników pozostawały w proporcji do stopnia komplikacji zamówienia;

- zamówienia były dzielone na części, o  ile jest to racjonalne i  możliwe.

Dyskutowano także o  okresach gwarancyjnych, kaucjach, terminach płatności, zaliczkach i  innych kwestiach mogących przyczynić się do bardziej harmonijnej realizacji remontu, budowy i  przebudowy dróg.

Jak zapewnia na stronie internetowej ZDW w Katowicach Przewodniczący Konwentu Dyrektorów ZDW – „W najbliższym czasie Konwent podejmie decyzję i  przyjmie w formie zaleceń listę dobrych praktyk przetargowych jakie Zarządy Dróg Wojewódzkich będą mogły stosować w  swej codziennej pracy.”

Izba wyraża nadzieję, iż opublikowane stanowisko Konwentu Dyrektorów Zarządu Dróg Wojewódzkich  może stać się standardem procesu prowadzenia przetargów na roboty budowlane na drogach wojewódzkich w  całej Polsce.

 

   
<< Powrót
© 2007-2019 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe