Grudzień 2018Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2012
   Konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych
napisał:   18-12-2012 13:08   odsłon: 1883

  Zarząd Izby uczestniczył w dniu 14 grudnia 2012 roku w konferencji uzgodnieniowej w sprawie projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych. Na konferencję obok przedstawicieli organów administracji rządowej zostali zaproszeni również partnerzy społeczni biorący udział w konsultacjach.

Przypomnijmy, nasza organizacja negatywnie opiniowała przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt (z dnia 27 września 2012 r.) tzw. drugiej ustawy deregulacyjnej obejmującej zawody finansowe, budowlane i transportowe. W piśmie do Pana Jarosława Gowina Ministra Sprawiedliwości, znak OIGD 156/2012 z dnia 29 października 2012 roku postulowaliśmy by utrzymać dotychczasowe przepisy w zakresie: 
- oddzielnych uprawnień projektowych i wykonawczych;
- utrzymania wyodrębnionych uprawnień w zakresie specjalności drogowej, mostowej i kolejowej;
- okresu wymaganej praktyki zawodowej;
- istnienia funkcji rzeczoznawcy budowlanego, ale jako biegłego sądowego w zakresie budownictwa;
oraz dodatkowo stworzyć mozliwość uzyskiwania uprawnień:
- bez ograniczeń w zakresie wykonastwa osobom legitumującym się wyższym wykształceniem zawodowym;
- w ograniczonym zakresie osobom ze średnim wykształceniem technicznym. 
Ministerstwo Sprawiedliwości po zebraniu uwag i opinii przygotowało kolejny - datowany na dzień 6 grudnia 2012 roku projekt przedmiotowej ustawy i on był tematem dyskusji na konferencji uzgodnieniowej. Zgodnie z tym projektem specjalność drogowa i mostowa zostaną utrzymane. Technicy będą mogli ubiegać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie. Natomiast zdaniem Izby doprecyzowania, ujednolicenia bądź zmiany wymagają zapisy dotyczące uprawnień projektowych i wykonawczych oraz przewidywanych okresów praktyki zawodowej. 
Ponadto uprzejmie informujemy, że przedmiotowe projekty są dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:  bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/pozostale/ .
 

   
<< Powrót
© 2007-2018 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe