Grudzień 2018Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2012
[21-05-12]   odsłon: 1530

 

Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska podczas XVIII Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach.
  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[14-05-12]  

 

W dniu 8 maja b.r. rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub Usługi, choć zmiany dotyczą głównie zamówień w obronności i bezpieczeństwie, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wniósł o uzupełnienie regulacji o art. 24 ust. 1 pkt 1b, skutkujący wykluczeniem wykonawcy ze wszelkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, z którym zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią stanowiska Firmy Konsultanci Zamówień Publicznych na stronie: http://www.kzp.net.pl/kzp_main.php#4.28
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte okażą się dla Państwa pomocne.

 

  

  Prawo zamówień publicznych
[11-05-12]  

Informujemy,  że na stronie Internetowej Firmy Konsultanci Zamówień Publicznych pojawił się nowy artykuł tyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Dopuszczalność zmiany kryteriów oceny ofert po złożeniu ofert wstępnych. Zachęcamy zatem do zapoznania się z treścią opracowania dotyczącego często pojawiającego się w przetargach problemu   http://www.kzp.net.pl/kzp_main.php#4.27

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte okażą się dla Państwa pomocne.

 

  

[04-05-12]   odsłon: 1021

  Odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości na pismo OIGD 67/2012

  
 więcej » 

[30-04-12]   odsłon: 1033

Poniżej w załączeniu przedstawiamy opinię Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa w sprawie projektu programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego dla autostrad i dróg ekspresowych, przygotowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

  
 więcej » 

  Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na Targach w Kielcach
[27-04-12]  

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na XVIII Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, Kielce 8-11.05.2012.

Czekamy na Państwa na stoisku nr 4 w pawilonie E.
 
Cieszymy się na możliwość spotkania z Państwem!
Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

 

  

  Prawo zamówień publicznych
[17-04-12]  

 

Informujemy,  że na stronie Internetowej Firmy Konsultanci Zamówień Publicznych pojawił się nowy artykuł tyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Przerwa w okresie związania ofertą a podpisanie umowy. Zachęcamy zatem do zapoznania się z treścią opracowania dotyczącego często pojawiającego się w przetargach problemu   http://www.kzp.net.pl/kzp_main.php#4.26
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte okażą się dla Państwa pomocne.

 

 

  

[12-04-12]   odsłon: 1045

Zarząd Izby zaniepokojony wypowiedziami w mediach członków rządu w sprawie udzielenia pomocy wybranym firmom realizującym inwestycje drogowe wystosował list do Premiera Tuska. Oprócz wyrażenia swojego zdziwienia publicznymi wypowiedziami przedstawicieli rządu oraz wskazania konsekwencji takiej pomocy Zarząd przedstawił również bieżące problemy istotne dla branży drogowo-mostowej, dot. m.in. nowelizacji Prawa zamówień publicznych,  waloryzacji cen oraz zarządzania ryzykiem.

  
 więcej » 

[12-04-12]   odsłon: 1166

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa zwróciła się do Jarosława Gowina, Ministra Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu zmianę art 647' Kodeksu cywilnego, która zapewniłaby również ochronę usługodawcom i dostawcom na kontraktach inwestycyjnych na podobnych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku podwykonawców robót budowlanych.

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[03-04-12]  

Informujemy, że na stronie internetowej Firmy Konsultanci Zamówień Publicznych pojawił się nowy artykuł niezwykle newralgicznego problemu z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Wystąpienie czynu nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych.

Zachęcamy zatem do zapoznania się z treścią opracowania dotyczącego trudnego problemu, a często pojawiającego się w przetargach: http://www.kzp.net.pl/kzp_main.php#4.25

Mamy nadzieję, że informacje w nim zawarte okażą się dla Państwa pomocne.

  

<<< 1 2 3 ... 5 6 7 8 9 >>>

© 2007-2018 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe