Grudzień 2018Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2012
[21-02-12]   odsłon: 1852

  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa jako organizator VIII MISTRZOSTW POLSKI DROGOWCÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE w celu usprawnienia przebiegu zawodów uprzejmie prosi o odszukanie się na załączonych listach startowych i zapamiętanie swojego numeru startowego, co spowoduje szybszą rejestrację zawodników i odbiór numerów startowych (listy startowe będą również wywieszone podczas zawodów). 

  
 więcej » 

[20-02-12]   odsłon: 1251

 

Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
 
Szanowny Panie Premierze,
Wczoraj, w jednej z telewizji informacyjnych ukazała się Pana wypowiedź, że: „…szukamy sposobu udzielenia pomocy wykonawcom, by A-2 była przejezdna na Euro 2012”. Podobne stwierdzenie padło podczas wczorajszego rannego wywiadu w jednej z telewizji wypowiedziane przez ministra Sławomira Nowaka. W wywiadzie tym stwierdził, iż ministerstwo przewiduje udzielenie pomocy firmom pracującym przy realizacji A-2 między innymi poprzez uprzywilejowanie przewozu kruszywa obsługiwanego przez PKP Cargo. Stwierdzenia te padły przy pytaniach dotyczących kondycji firm budujących A-2, szczególnie w kontekście problemów wykonawczo-finansowych firmy DSS.
Publiczne wypowiedzi Pana Premiera oraz jego ministra budzą co najmniej zdziwienie a w wielu przypadkach oburzenie, wiedząc, że wszelaka pomoc państwowa udzielana firmie podczas realizacji kontraktu jest prawnie zabroniona. W związku z powyższym Izba nie widzi możliwości by istniała jakaś forma pomocy, która byłaby zgodna z obowiązującym prawem. Ewentualna pomoc w traktowaniu jako przewozów priorytetowych transportu kruszywa, omijając wszelkie zasady przy zamawianiu i dostarczaniu wagonów kolejowych przez PKP Cargo na rzecz DSS przypomina sytuację podczas budowy stacji kolejowej Włoszczowa, gdzie wszystkie transporty kruszywa traktowane były jako „specjalna dostawa rządowa”. Izba nie musi w tym przypadku przypominać, jaka była ocena opinii publicznej, partii opozycyjnych w tym PO, a w szczególności firm produkujących kruszywa nie objętych takimi priorytetami. Członkowie Izby zajmujący się produkcją kruszyw i dostarczaniem ich do firm drogowych, zadają sobie pytanie co musi zdarzyć się w firmie by móc liczyć na pomoc rządu w zakresie dostaw kruszywa. Odpowiedź może być jedna: zagrożenie upadłością firmy podczas realizacji ważnej inwestycji drogowej.
W związku z taką informacją ogłoszoną publicznie Izba informuje Pana Premiera, że od faktycznego rozpoczęcia transportu kruszyw i realizacji zamówień przez PKP Cargo sytuacja ta będzie przez Izbę monitorowana, nagłaśniana publicznie a w drastycznych przypadkach powiadamiane będą właściwe organy kontrolne.
  
 więcej » 

[20-02-12]   odsłon: 1300

Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa informuje, że otrzymał odpowiedź pismem Departamentu Transportu Drogowego nr TD-3m/5430/73/2012 z dnia 6 lutego br. na nasze pismo nr 6/2012 z dnia 16 stycznia br. poruszające problem stosowania ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 244, poz. 1454).

 

  
 więcej » 

[15-02-12]   odsłon: 1633

 

KOMUNIKAT NR 2
Zgodnie z zapowiedzią w Komunikacie nr 1, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa informuje:
1. VIII Mistrzostwa Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim odbędą się we wcześniej zaplanowanym terminie tj. 24 i 25 lutego br. na Stoku Szymoszkowa w Zakopanem  stacja narciarska Szymoszkowa - link do mapy
  
 więcej » 

  Informacja na temat terminu Walnego Zgromadzenia OIGD
[07-02-12]  

Mając na uwadze konieczność wcześniejszego planowania udziału Członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa w spotkaniach, konferencjach, seminariach, Zarząd Izby uprzejmie informuje, że tegoroczne Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Izby planowane jest w dniach 17-18 maja br. w Krakowie.

Szczegółowe informacje prześlemy Państwu po podjęciu przez Radę Izby stosownych uchwał.

  

[31-01-12]   odsłon: 1146

Zarząd Izby wystąpił z wnioskiem do Pana Lecha Witeckiego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o podjęcie inicjatywy ustawodawczej polegającej na znowelizowaniu ustawy z dnia 27.10.1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym tak aby z środków zgromadzonych w KFD można było korzystać również przy utrzymaniu sieci drogowej.

  
 więcej » 

[31-01-12]   odsłon: 1058

Zarząd Izby wystąpił z wnioskiem do Pana Lecha Witeckiego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w celu uregulowania stosunków prawnych pomiędzy generalnym wykonawcą a mniejszymi dostawcami i usługodawcami, którzy  nie podlegają przepisom art. 647' K.c.

  
 więcej » 

[23-01-12]   odsłon: 1084

  Pismo OIGD 6/2012 do Pana Sławomira Nowaka Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ws. problemów związanych z praktycznym stosowaniem ustawy z dn. 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 244, poz. 1454).

  
 więcej » 

[18-01-12]   odsłon: 1294

MTBiGM wystąpiło do Izby o zaopiniowanie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych („specustawa”), którą załączamy poniżej.

  
 więcej » 

[09-12-11]   odsłon: 3222

KOMUNIKAT NR 1

Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa realizując postanowienia Rady Izby dotyczące integracji środowiska drogowego oraz w związku z dużym zainteresowaniem poprzednimi imprezami, uprzejmie informuje, że organizuje:

    VIII MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM.

Zawody odbędą się w dniu 25 lutego 2012 roku w Zakopanem na Stoku Szymoszkowa przy Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane.

  
 więcej » 

<<< 1 2 3 ... ... 7 8 9

© 2007-2018 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe