Listopad 2017
Muratorplus


BELLATOR 

Aktualności
  Konferencja Muratorplus.pl „Rynek zamówień publicznych dla uczciwych firm”
[12-05-17]  

W dniu 8 maja br. Prezes Zarządu uczestniczyła w debacie „Mądry Polak po szkodzie?”, którą zorganizowano w czasie konferencji „Rynek zamówień publicznych dla uczciwych firm”. Była to trzecia konferencja z cyklu "Chcemy uczciwego budownictwa".

Na zdjęciu od lewej: Ryszard Kowalski, prezes Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa; Małgorzata Stręciwilk, prezes Urzędu Zamówień Publicznych; Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa; Adrian Furgalski, wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR

 

Fot.: Magdalena Niezabitowska-Krogulec/MURATOR

 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, ponadto przedstawiciele firm wykonawczych oraz organizacji branżowych. Podczas konferencji został także podpisany List Intencyjny mający na celu podjęcie współpracy w ramach koalicji „Chcemy uczciwego budownictwa”, której celem będzie walka z szarą strefą oraz wszelkimi patologiami w budownictwie.

 

Materiały z tej konferencji w serwisie Muratorplus.pl:

http://www.muratorplus.pl/biznes/rynek-zamowien-publicznych-dla-uczciwych-firm/

  

  Zapraszamy do Kielc na Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA – POLSKA
[08-05-17]  
XXIII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA – POLSKA    to wydarzenie, na które co roku czekają wszyscy związani z budownictwem drogowym, dlatego obecność Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa podczas kolejnej edycji Targów jest oczywista.
Zapraszamy do odwiedzenia stoiska E2 Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na XXIII Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 w dniach 9-11 maja 2017 r.
Pierwszego dnia targów (9.05.2017 r.) Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wspólnie z organizacjami branżowymi sektora budowlanego – Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa, Polskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszeniem Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy organizuje konferencję „W DIALOGU BUDUJE SIĘ NAJLEPIEJ” – godz. 1115 – 1300 sala konferencyjna OMEGA, wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy i cieszymy się na możliwość spotkania z Państwem!
Barbara Dzieciuchowicz
Prezes Zarządu
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
  

  Rynek Infrastruktury: Prezes OIGD: Więcej firm będzie mogło uczestniczyć w przetargach
[08-05-17]  
Wprowadzone zmiany –  jeśli chodzi o sposób zabezpieczania robót, wymagania dotyczące personelu, czy wielkości przerobów –  spowodują, że sytuacja finansowa będzie pozwalała na uczestnictwo w postępowaniach ogłaszanych przez Generalną Dyrekcję nie tylko największym firmom. Mam nadzieję, że więcej firm będzie w ogóle w stanie wystartować w przetargach, przede wszystkim jako konsorcja, ale nie tylko – mówi Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.
Cały artykuł: http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/prezes-oigd-wiecej-firm-bedzie-moglo-uczestniczyc-w-przetargach-58410.html
  

[26-04-17]   odsłon: 202

Zarząd Izby, w piśmie OIGD 48/2017, poinformował swoich członków o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz wydanym po rozpoznaniu od niego skargi kasacyjnej, wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, w sprawie momentu opodatkowania usług budowlanych.

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[26-04-17]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawiły się nowe artykuły dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych:

Uzupełnienie JEDZ w dwa dni http://www.kzp.net.pl/opracowania/uzupelnienie-jedz-w-dwa-dni/

Prezes UZP dąży do otwarcia bezpiecznej ścieżki dla odwołań podprogowych na „wybór najkorzystniejszej oferty http://www.kzp.net.pl/opracowania/prezes-uzp-dazy-do-otwarcia-bezpiecznej-sciezki-dla-odwolan-podprogowych-na-wybor-najkorzystniejszej-oferty/

STOSOWANIE KLAUZUL SPOŁECZNYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH https://www.grupakzp.pl/pl/opracowania/stosowanie-klauzul-spolecznych-zamowieniach-publicznych/

  

[25-04-17]   odsłon: 275

Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa                    

Zarząd Izby uprzejmie informuje, iż zgodnie z Uchwałą Rady Izby Nr 4/2017 z dnia 23 marca 2017 roku, tegoroczne Walne Zgromadzenie Izby odbędzie się w Krakowie w dniu 8 czerwca 2017 roku.
PLANOWANY PROGRAM:
8 czerwca 2017 rok
1.  Walne Zgromadzenie Izby w godz. 1100-1615 – sala konferencyjna Hotelu NOVOTEL KRAKÓW CITY WEST, ul. Armii Krajowej 11.
2. Uroczysta kolacja godz. 2000-2400 – Hotel NOVOTEL KRAKÓW CITY WEST.
  
 więcej » 

  Komentarz - Builder, "INFRASTRKUTRA 2017 - PERSPEKTYWY I BARIERY ROZWOJU"
[24-04-17]  

Barbara Dzieciuchowicz, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, udzieliła miesięcznikowi Builder komentarza do majowego wydania „Buildera” dodatek „Budownictwo Komunikacyjne” nt. „INFRASTRUKTURA 2017 – PERSPEKTYWY I BARIERY ROZWOJU”:

Mam nadzieję, iż rok 2017 będzie lepszy od poprzedniego, bo to co najgorsze w kwestii spadków produkcji budowlano-montażowej jest już w tej chwili poza branżą. W roku 2016 zostały zatwierdzone w większości województw Regionalne Programy Operacyjne, tak więc ogłaszane są kolejne przetargi na drogi samorządowe, aczkolwiek spodziewam się, że lepszy będzie rok 2018, bowiem będzie to rok wyborów, co zawsze obfituje w samorządach w różnego rodzaju inwestycje. Natomiast jeśli chodzi o GDDKiA, to mam nadzieję, iż zdecydowanie przyspieszą działania związane z rozstrzyganiem przetargów ogłoszonych jeszcze w 2015 roku. Ogłoszono wtedy prawie 60 przetargów na kwotę ponad 29 mld, niespełna połowa z nich jest na drugim etapie lub została rozstrzygnięta. Na początku tego roku uruchomiono kilka nowych postępowań, w których zdecydowanie korzystniejsze dla firm są warunki udziału, a także zapisy łączącej strony umowy. Liczę na to, że tych przetargów będzie więcej, będą ogłaszane kolejne związane z likwidacją miejsc niebezpiecznych, czy też na zadania remontowe i modernizacyjne. W planie GDDKiA na rok 2017 jest więcej środków na powyższe roboty niż w roku ubiegłym. Największą barierą może być wolne rozstrzyganie przetargów już ogłoszonych, a także brak nowych postępowań”.
  

[24-04-17]   odsłon: 184

Zarząd Izby informuje, iż w związku z pismem OIGD 92/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.,  skierowanym do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych „o wydanie opinii w sprawie dopuszczalności przyjmowania przez zamawiających e-gwarancji i uznawania jej na równi z gwarancją w formie papierowej, w procedurze udzielania zamówień publicznych – UZP, Departament Prawny przedstawił swoje stanowisko w odniesieniu do wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej, o którym mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp[1].

  
 więcej » 

[21-04-17]   odsłon: 182

Nagroda „Polskie Drogi 'XXI” to wyjątkowe wyróżnienie przyznawane osobom, firmom i  instytucjom odnoszącym sukcesy w dziedzinie drogownictwa i mającym znaczący wpływ na rozwój infrastruktury drogowej w Polsce.

Organizatorami Nagrody „Polskie drogi 'XXI” są:  Redakcja miesięcznika „Polskie Drogi”, Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa.

  
 więcej » 

[20-04-17]   odsłon: 173

Raport opracowała Arcata Partners, we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa,  korzystając z  opinii zarządów firm działających w branży drogowej. Raport został opracowany na podstawie zbadania sytuacji finansowej 420 firm drogowych działających w Polsce. Analizowana była sytuacja w okresie ostatnich dwudziestu lat, na podstawie sprawozdań finansowych firm - od roku 1996 do końca roku 2015, a na podstawie ankiet także dla roku 2016.

  
 więcej » 

<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>>

© 2007-2017 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe