Kwiecień 2019Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Aktualności
[23-05-18]   odsłon: 365

W ślad za ustaleniami z posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury w sprawie stosowania przez firmy wykonawcze świadczące usługi w zakresie utrzymaniowych robót drogowych, stawek podatku od towarów i usług Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wysłała pismo OIGD 59/2018 do Ministerstwa Infrastruktury oraz pismo OIGD 70/2018 do Ministerstwa Finansów.

  
 więcej » 

[15-05-18]   odsłon: 320
W Kielcach zakończyły się XXIV Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska.
Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy odwiedzili nasze stoisko podczas tych targów.
Dziękujemy za możliwość przeprowadzenia wielu interesujących spotkań, wymiany cennych doświadczeń oraz możliwości odpowiedzenia na Państwa pytania.
  
 więcej » 

[15-05-18]   odsłon: 363

Zaraz po uroczystym otwarciu XXIV Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA 2018 w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbyła się konferencja „Firmy drogowe – ich kondycja, inwestycje, ryzyko i perspektywy. Wnioski z XV edycji Raportu o firmach drogowych”, którą zorganizowała Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wspólnie z firmą Arcata Partners.

  
 więcej » 

[15-05-18]   odsłon: 304
O tym jak inwestując w drogi wesprzeć całościowy rozwój kraju i o skutkach zakończonej perspektywy unijnej rozmawiali podczas debaty zorganizowanej w pierwszym dniu Targów Autostrada Polska: Marek Chodkiewicz - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Iwona Stępień-Kotlarek, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad, Barbara Dzieciuchowicz - Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Adam Wojczuk - Dyrektor Strategii Rozwoju Lotos Asfalt oraz Andrzej Mochoń - Prezes Zarządu Targów Kielce.
  
 więcej » 

[04-05-18]   odsłon: 580

W dniu 26 kwietnia 2018 roku w Krakowie z udziałem Członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz zaproszonych gości odbyło się Walne Zgromadzenie naszej organizacji, podczas którego zostały omówione najważniejsze problemy nurtujące środowisko drogowców. Dyskutowano m. in. o waloryzacji cen, o problemach firm wykonawczych świadczących usługi w zakresie utrzymaniowych robót drogowych stosujących dwie stawki podatku VAT 8% i 23% w zależności od rodzaju prowadzonych robót, o braku pracowników, o problemach z dostawami kruszyw. 

W dyskusji na powyższe tematy zabrali głos m.in. Pan Stanisław Żmijan Poseł na Sejm RP Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury, Pan Marek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pani Iwona Stępień-Kotlarek Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Pan Prof. Janusz Rymsza Zastępca Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz Pan Adam Czerwiński Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Przewodniczący Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych. Swoimi uwagami co do stanu polskiego drogownictwa oraz wagi wspólnego działania podzielili się z uczestnikami Walnego również przedstawiciele stowarzyszeń branżowych z którymi Izba ściśle współpracuje: Pan Jan Styliński Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa oraz Pan Andrzej Wyszyński Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych.

  
 więcej » 

  XV edycja Raportu o firmach drogowych – Raport 2017
[18-04-18]  

Mamy przyjemność zawiadomić, że tegoroczny, piętnasty już z kolei, Raport o firmach drogowych 2017 jest gotowy. Jak wynika z analiz, ostatnie lata to okres bardzo dynamicznych zmian w branży – a rok 2016 był pod wieloma względami inny od poprzedniego, przy czym w wielu obszarach pojawiły się niepokojące sygnały. Raport pokazuje – na konkretnych danych liczbowych – gdzie następują te zmiany i na czym one polegają. W takim okresie monitoring sytuacji nabiera dodatkowego znaczenia.

Obecna edycja zawiera zaktualizowaną prognozę rynku robót drogowych (tym razem do roku 2025), rozszerzone oszacowanie koniunktury w roku 2017 (na podstawie ankiet) obejmujące zmiany cen surowców i ilościowe zmiany rynku  (oparte o zużycie mas bitumicznych), czy badania dominujących trudności firm branży. W części analitycznej badana jest również, podobnie jak uprzednio, nie tylko sytuacja w całej branży, ale też w jej segmentach, zależnych od wielkości firmy, a także w poszczególnych regionach kraju.

Ulotkę informacyjną można pobrać ze stron Arcata Partners: www.arcatapartners.pl

 

  

[17-04-18]   odsłon: 250

Targi AUTOSTRADA-POLSKA to wydarzenie, na które co roku czekają wszyscy związani z budownictwem drogowym, dlatego obecność Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa podczas kolejnej edycji Targów jest oczywista.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska E2 Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na XXIV Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 w dniach 8-10.05.2018 r.

W pierwszym dniu targów, zaraz po uroczystym otwarciu, zapraszamy na organizowaną przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa wspólnie z firmą Arcata Partners konferencję „Firmy drogowe – ich kondycja, inwestycje, ryzyko i perspektywy. Wnioski z XV edycji Raportu o firmach drogowych” (Centrum Kongresowe – sala Omega, godz. 11.00).

Cieszymy się na możliwość spotkania z Państwem!

Barbara Dzieciuchowicz

Prezes Zarządu

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

  
 więcej » 

[13-04-18]   odsłon: 300

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, w nawiązaniu do wcześniejszej informacji dotyczącej posiedzenia Komisji Infrastruktury w sprawie stosowania przez firmy wykonawcze świadczące usługi w zakresie utrzymaniowych robót drogowych, stawek podatku od towarów i usług, zamieszcza w załączeniu pismo OIGD 48/2018 do Prezesa Rady Ministrów wraz z odpowiedzią.

  
 więcej » 

[27-03-18]   odsłon: 393

W dniu 21 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury. Posiedzenie Komisji zostało zwołane w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów. Porządek dzienny przewidywał: „Informację Ministra Infrastruktury oraz Ministra Finansów na temat stosowania przez firmy wykonawcze, świadczące usługi w zakresie utrzymaniowych robót drogowych, stawek podatku od towarów i usług”.

W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność zdefiniowana usługi kompleksowego utrzymania dróg i ustalenia jednakowej stawki podatku od towarów i usług, albowiem organy skarbowe zaczęły wszczynać postępowania dotyczące wyjaśnienia, jaka stawka podatku VAT została zastosowana w umowach zawieranych przez firmy z GDDKiA. Wszczęte wobec umów zawieranych w ubiegłych latach postępowania mogą zakończyć się uznaniem przez organy podatkowe, iż w ww. umowach zastosowano nieprawidłową, zaniżoną stawkę podatku od towarów i usług.

Różnica wynikała z faktu, iż GDDKiA w umowach typu „Utrzymaj Standard” stosowała dwie stawki podatku VAT 8% i 23% w zależności od rodzaju czynności, natomiast w interpretacji Ministra Finansów powinno to być 23%.

  
 więcej » 

[23-03-18]   odsłon: 467

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa i Polski Związek Pracodawców Budownictwa na początku roku wspólnie wystąpili do Ministra Infrastruktury  z apelem o wdrożenie rozwiązań minimalizujących skutki wzrostu cen poprzez wprowadzenie do umów klauzuli waloryzującej opartej o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny.

Wspólnym celem organizacji jest wprowadzenie przez inwestorów publicznych do kontraktów zapisów uwzględniających ryzyka znaczącej zmiany cen, które oddawałyby rzeczywistą sytuację rynkową, a tym samym, na ograniczenie negatywnych skutków dynamicznego wzrostu cen i zmniejszenie zagrożenia dla kondycji branży budowlanej.

Poniżej załączamy odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na wyżej wspomniane pismo ws. wzrostu cen i kosztów robót inwestycyjnych w obszarze dróg i kolei.

  
 więcej » 

<<< 1 2 3 4 5 6 >>>

© 2007-2019 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe