Styczeń 2017BELLATOR 

Aktualności
[14-12-2016 11:51]   odsłon: 293

KOMUNIKAT NR 1

Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa realizując postanowienia Rady Izby dotyczące integracji środowiska drogowego oraz w związku z dużym zainteresowaniem poprzednimi imprezami, uprzejmie informuje, że organizuje:

XIII MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
I SNOWBOARDZIE IMIENIA WOJTKA MALUSI.

Zawody odbędą się w dniu 18 lutego 2017 roku w Zakopanem na Stoku Szymoszkowa przy Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane.

  
więcej »

[13-07-2016 14:45]   odsłon: 429

13 lipca 2016 r. Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit wręczył nominacje członkom Rady Ekspertów ds. działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych. Powołanie Rady Ekspertów to duży krok i zwieńczenie dotychczasowych kilkumiesięcznych wspólnych prac przedstawicieli wykonawców, zamawiających i strony społecznej, którzy teraz weszli w skład Rady powołanej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Pracami Rady pokierują dwie współprzewodniczące: Barbara Dzieciuchowicz z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Iwona Stępień-Pilipczuk, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

  
więcej »

[03-03-2016 00:00]   odsłon: 896

9 czołowych organizacji polskiej branży drogowej przedstawiło dziś „Białą Księgę Branży Drogowej” zawierającą wspólne rekomendacje dotyczące pożądanych zmian w polskim drogownictwie w obszarze ekonomiczno-finansowym, prawno-administracyjnym, rynkowym, zawodowym oraz zarządzania ruchem, a także kluczowe postulaty wobec planowanej realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Wspólnie przygotowany dokument przekażą przedstawicielom administracji państwowej odpowiedzialnym za realizację zadań związanych z danym obszarem problemowym.

 

 

 

 

 

 

  
więcej »

  Konferencja "Nowelizacja ustawy PZP w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zamówień na projektowanie i wykonanie robót budowlanych"
[20-01-17]  

Relacja z konferencji "Nowelizacja ustawy PZP w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zamówień na projektowanie i wykonanie robót budowlanych", organizowanej przez Grupę Doradczą KZP, która miała miejsce 11 stycznia br. w Warszawie. Podczas konferencji przedstawiono analizę nowelizacji PZP uwzględniającą różne punkty widzenia. Była to konferencja, która bardzo praktycznie i realnie traktowała o problemach czy kierunkach rozwoju systemu zamówień publicznych.

Relacja z konferencji "Jakość publicznych inwestycji budowlanych zaczyna się od ustawy Pzp"

  

  Nowelizacja rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
[19-01-17]  

Minister Rozwoju i Finansów w porozumieniu z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministrem Zdrowia podpisał nowelizację rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 kwietnia 2017 r., a obecnie rozporządzenie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.

Pełny tekst komunikatu znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/mniej-obowiazkow-szkoleniowych-dla-operatorow-maszyn-budowlanych

  

[17-01-17]   odsłon: 55

  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa w październiku 2016 roku złożyła wniosek o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla prac związanych z utrzymaniem dróg.

  
 więcej » 

  Brakuje pieniędzy na utrzymanie i budowę dróg
[13-01-17]  

  Koszt utrzymania sieci dróg krajowych będzie rósł wraz z jej rozbudową. Obecne nakłady na poziomie ok. 3 mld zł rocznie na utrzymanie istniejących ponad 19 tys. km tras są niewystarczające - podkreśliła w rozmowie z portalem wnp.pl Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

  

[09-01-17]   odsłon: 25

  Pod koniec grudnia 2016 roku zostały wydane przez Sądy Okręgowe - wskutek rozpatrzenia skarg wniesionych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - dwa wyroki dopuszczające możliwość wnoszenia odwołań w postępowaniach podprogowych wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

  
 więcej » 

  NIK o barierach w procesie realizacji inwestycji drogowych
[09-01-17]  
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała w dniu 22 listopada 2016 r. wyniki kontroli barier w procesie przygotowania i realizacji inwestycji na drogach krajowych. Bariery utrudniające proces budowy dróg krajowych, spowodowane były przede wszystkim niestabilnością Programu Budowy Dróg Krajowych oraz niedostosowaniem organizacyjnym GDDKiA do powierzonych jej działań, w tym niedostatecznym nadzorem nad przygotowaniem zadań inwestycyjnych. Bezpośrednim skutkiem powyższych barier były m.in. przerwy w realizacji inwestycji, utrata środków finansowych, błędy we wnioskach o wydanie decyzji administracyjnych oraz w dokumentacji projektowej, a także przypadki niedostatecznego rozpoznania geologicznego terenu budowy. NIK zaznacza, że przeszkody występujące w procesie inwestycyjnym generowały wysokie koszty oraz miały wpływ na opóźnienia w budowie dróg.
  

  wnp.pl: W budownictwie powrócił dialog. Problemów do rozwiązania mnóstwo
[09-01-17]  
Pozytywnym trendem w 2016 r. była poprawa relacji pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami. Doszło do tego dzięki zmianie podejścia ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, które zdecydowało się na szerszy dialog z branżą - powiedziała portalowi wnp.pl Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Cały artykuł: W budownictwie powrócił dialog. Problemów do rozwiązania mnóstwo.

  

1 2 >>>

© 2007-2017 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe