Luty 2019Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Aktualności
[20-02-2019 11:55]   odsłon: 21

 

KOMUNIKAT NR 2

 

 

Zgodnie z zapowiedzią w Komunikacie nr 1, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa informuje:

 

XV Mistrzostwa Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie im. Wojtka Malusi odbędą się we wcześniej zaplanowanym terminie tj. 2 marca br. na Stoku Szymoszkowa w Zakopanem.

  
więcej »

[07-12-2018 09:15]   odsłon: 954

 

  KOMUNIKAT NR 1

Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa realizując postanowienia Rady Izby dotyczące integracji środowiska drogowego oraz w związku z dużym zainteresowaniem poprzednimi imprezami, uprzejmie informuje, że organizuje:

XV MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
I SNOWBOARDZIE IMIENIA WOJTKA MALUSI.

Zawody odbędą się w dniu 2 marca 2019 roku w Zakopanem na Stoku Szymoszkowa przy Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane. W przypadku niekorzystnych warunków śniegowych zawody mogą być przeniesione na inny stok w Zakopanem lub jego pobliżu.

W zawodach mogą wziąć udział pracownicy oraz ich najbliższa rodzina (mąż, żona, rodzice, dzieci):

-                              firm członkowskich OIGD,

-                              administracji drogowej,

-                              firm, instytucji i organizacji współpracujących z OIGD na zaproszenie Organizatora.

  
więcej »

[19-02-19]   odsłon: 10

Zarząd Izby uprzejmie informuje, iż uroczystości Jubileuszowe oraz Walne Zgromadzenie Izby odbędą się w Krakowie w dniach 21 – 22 maja br.

PLANOWANY PROGRAM:

21 maja 2019r.

Jubileusz 25-lecia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa – godzina 18.00 – 23.00 Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, ul. M. Konopnickiej 26, Kraków.

22 maja 2019r.

Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa – godzina 10.00-16.00 Sala konferencyjna Hotelu NOVOTEL KRAKÓW CENTRUM, ul. Tadeusza Kościuszki 5.

  
 więcej » 

  OIGD i PKD zapraszają do udziału w konferencji „Drogownictwo po COP24: nowy wymiar recyklingu”
[11-02-19]  

 

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa oraz Polski Kongres Drogowy zapraszają do wzięcia udziału w konferencji „Drogownictwo po COP24: nowy wymiar recyklingu” w Poznaniu w dniu 27 lutego 2019 roku. Konferencję objął honorowym patronatem Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Celem tego przedsięwzięcia jest zainicjowanie w środowisku drogowym działań dla realizacji postanowień konferencji COP24 w Katowicach. Państwa-strony zobowiązały się przygotować narodowe programy ograniczania emisji i przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju, oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych i dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym. Takie programy nie mogą pominąć obszaru budowy i utrzymania infrastruktury komunikacyjnej. Będą miały znaczny wpływ na wszystkie strony procesów inwestycyjnych, remontowych i utrzymaniowych.

W trakcie konferencji szczegółowo zostaną przedstawione dwa aspekty recyklingu materiałów. Pierwszy obejmuje recykling starych nawierzchni asfaltowych i stosowanie granulatu asfaltowego w metodzie „na gorąco”. Drugi blok tematyczny dotyczy wykorzystania innych zasobów wtórnych, zwłaszcza popiołów z energetyki w budowie i remontach dróg.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonywać elektronicznie przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.kongresdrogowy.pl. Tam też znaleźć można szczegółowy opis warunków uczestnictwa

  

[18-01-19]   odsłon: 80

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa i Polski Związek Pracodawców Budownictwa złożyły w Ministerstwie Infrastruktury wspólne pismo zawierające uwagi do projektu waloryzacji nowych kontraktów GDDKiA na roboty drogowe.

Część zgłoszonych uwag została uwzględniona przez GDDKiA, natomiast nad pozostałymi będzie pracował zespół, który w najbliższym czasie zostanie w tym celu powołany.

  
 więcej » 

[17-01-19]   odsłon: 61

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa przesłała do Ministerstwa Infrastruktury, po konsultacji z naszymi członkami, swoje stanowisko w sprawie opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa „Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów”.

  
 więcej » 

  Zmiana logo OIGD
[08-01-19]  

 

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa świętuje w tym roku Jubileusz 25-lecia swojej działalności, nasza pozycja jest mocna a głos dobrze słyszalny. Członkowie Rady Izby podjęli decyzję o zmianie od 1 stycznia 2019 roku logotypu naszej organizacji.

 

Nowy logotyp w swojej stylizacji oddaje ducha naszej Izby i ducha zmieniających się czasów, nawiązując do tego co nas łączy: budowa dróg i ogólnopolski zakres działania, a jednocześnie zachowuje tradycje silnej i dobrze ugruntowanej na polskim rynku nazwy, która pozostaje niezmieniona.

 

W roku 2019 Izba będzie posługiwała się logotypem jubileuszowym:

  

[14-12-18]   odsłon: 122

W dniu 12 grudnia br., w gościnnych progach Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Oprócz Członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Członków OIGD z Regionu Mazowieckiego, w drogowej Wigilii wzięli udział m. in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chodkiewicz, Jego Ekscelencja Ks. Bp prof. Tadeusz Pikus, biskup diecezji drohiczyńskiej, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski, Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski oraz jego zastępca Monika Kowalska-Sudyka, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy Zbigniew Kotlarek, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Jan Styliński, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu Tomasz Wawrzonek i jego zastępca Tomasz Borowski, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Andrzej Wyszyński, Prezes Zarządu Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego Bartłomiej Morzycki,   Dariusz Ziembiński z Grupy Doradczej KZP, Redaktor Naczelna magazynu „INFRASTRUKTURA" Anna Krawczyk Redaktor Naczelna portalu Rynek Infrastruktury Elżbieta Pałys.

  
 więcej » 

[06-12-18]   odsłon: 150

 

Problem stosowania stawek podatku VAT na usługi utrzymaniowe świadczone przez przedsiębiorców dla GDDKiA pojawił się na przełomie roku 2016 i 2017, kiedy to urzędy administracji skarbowej rozpoczęły kontrole w firmach wykonujących roboty utrzymaniowe, kwestionując umowy i fakturowanie robót z dwoma stawkami podatku VAT – 8% i 23% w zależności od asortymentu robót. Firmy utrzymujące drogi wystawiają faktury zgodnie z umowami, które są przyjmowane, akceptowane i rozliczane przez GDDKiA. Miesięczne protokoły odbioru były przygotowywane i podpisywane przez pracowników GDDKiA. Wykonawcy nie mieli i nie mają możliwości zmiany stawki podatku, albowiem byłoby to niezgodne ze specyfikacją i umową na podstawie której realizowane są roboty.

Powyższy problem dotyczy również firm, które zakończyły już realizację kontraktów utrzymaniowych.

 

Działania podjęte przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa w roku 2018 w temacie stosowania stawek podatku VAT na usługi utrzymaniowe świadczone przez przedsiębiorców dla GDDKiA:

  
 więcej » 

  Jubileusz 25-lecia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
[04-12-18]  

 

W roku 2019 Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa będzie obchodziła Jubileusz 25-lecia swojej działalności.

 

W dniu 21 maja 2019 roku w Muzeum Sztuki Japońskiej Manggha w Krakowie planowane są uroczystości Jubileuszowe, natomiast w dniu 22 maja 2019 roku w Hotelu Novotel Centrum Kraków - Walne Zgromadzenie Izby.

 

Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Izby do Krakowa i bardzo prosimy o zarezerwowanie tych terminów w Państwa kalendarzach.

 

O szczegółach tych imprez będziemy informowali w roku 2019.

 

 

 

  

1 2 3 4 5 >>>

© 2007-2019 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe