Październik 2016BELLATOR 

Aktualności
[13-07-2016 14:45]   odsłon: 264

13 lipca 2016 r. Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit wręczył nominacje członkom Rady Ekspertów ds. działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych. Powołanie Rady Ekspertów to duży krok i zwieńczenie dotychczasowych kilkumiesięcznych wspólnych prac przedstawicieli wykonawców, zamawiających i strony społecznej, którzy teraz weszli w skład Rady powołanej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Pracami Rady pokierują dwie współprzewodniczące: Barbara Dzieciuchowicz z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Iwona Stępień-Pilipczuk, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

  
więcej »

[03-03-2016 00:00]   odsłon: 745

9 czołowych organizacji polskiej branży drogowej przedstawiło dziś „Białą Księgę Branży Drogowej” zawierającą wspólne rekomendacje dotyczące pożądanych zmian w polskim drogownictwie w obszarze ekonomiczno-finansowym, prawno-administracyjnym, rynkowym, zawodowym oraz zarządzania ruchem, a także kluczowe postulaty wobec planowanej realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Wspólnie przygotowany dokument przekażą przedstawicielom administracji państwowej odpowiedzialnym za realizację zadań związanych z danym obszarem problemowym.

 

 

 

 

 

 

  
więcej »

[25-10-16]   odsłon: 9

Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa przedstawia poniżej – Pismo OIGD 105/2016 - decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, działającego jako organ antymonopolowy w sprawie zawiązania konsorcjum i wydane dwa wyroki sądowe, wskutek wniesionych od tej decyzji odwołania i apelacji. 

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[10-10-16]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. „Odwołanie do KIO na oferty niżej sklasyfikowane:

http://www.kzp.net.pl/opracowania/odwolanie-do-kio-na-oferty-nizej-sklasyfikowane/

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem pt. „Uporczywość dłużnika i jego odpowiedzialność karna:

http://www.kzp.net.pl/opracowania/uporczywosc-dluznika-i-jego-odpowiedzialnosc-karna/

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.
  

[04-10-16]   odsłon: 77

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa otrzymała z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w ramach konsultacji publicznych do zaopiniowania projekt ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[04-10-16]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt.Nieskonkretyzowana przez wykonawcę treść oferty:

Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie:

http://www.grupakzp.pl/opracowania/2016/250-Nieskonkretyzowana-przez-wykonawce-tresc-oferty.html

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.

  

[03-10-16]   odsłon: 33

W związku z brakiem jednolitego stanowiska zarówno organów podatkowych jak i sądów w zakresie kwalifikacji utrzymania dróg na potrzeby podatku od towaru i usług Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wystąpiła o wydanie przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej w tym zakresie. Poniżej zamieszczany Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej. 

  
 więcej » 

[30-09-16]   odsłon: 44
Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa uprzejmie informuje, iż od dnia 1 stycznia 2017 r. będą obowiązywać przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265).
  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[28-09-16]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Unieważniając postępowanie zamawiający nie może zapominać o lojalności kontraktowej i procesowej:

http://www.grupakzp.pl/opracowania/2016/248-Uniewazniajac-postepowanie-zamawiajacy-nie-moze-zapominac-o-lojalnosci-kontraktowej-i-procesowej.html

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem pt. „Nie można oczekiwać że wykonawca usług dodatkowych będzie pracował za darmo”:

http://www.kzp.net.pl/opracowania/nie-mozna-oczekiwac-ze-wykonawca-uslug-dodatkowych-bedzie-pracowal-za-darmo/

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.

  

[23-09-16]   odsłon: 98

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa negatywnie ocenia i opiniuje projekt „Instrukcji DP-T14 dokonywania oceny jakości robót drogowych realizowanych na drogach krajowych i autostradach, Część I - Nawierzchnie asfaltowe” v. 11.07.2016 r. przygotowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

  
 więcej » 

1 2 3 ... ... 7 8 9 >>>

© 2007-2016 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe