Sierpień 2016BELLATOR 

Aktualności
[13-07-2016 14:45]   odsłon: 143

13 lipca 2016 r. Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit wręczył nominacje członkom Rady Ekspertów ds. działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych. Powołanie Rady Ekspertów to duży krok i zwieńczenie dotychczasowych kilkumiesięcznych wspólnych prac przedstawicieli wykonawców, zamawiających i strony społecznej, którzy teraz weszli w skład Rady powołanej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Pracami Rady pokierują dwie współprzewodniczące: Barbara Dzieciuchowicz z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Iwona Stępień-Pilipczuk, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

  
więcej »

[03-03-2016 00:00]   odsłon: 645

9 czołowych organizacji polskiej branży drogowej przedstawiło dziś „Białą Księgę Branży Drogowej” zawierającą wspólne rekomendacje dotyczące pożądanych zmian w polskim drogownictwie w obszarze ekonomiczno-finansowym, prawno-administracyjnym, rynkowym, zawodowym oraz zarządzania ruchem, a także kluczowe postulaty wobec planowanej realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Wspólnie przygotowany dokument przekażą przedstawicielom administracji państwowej odpowiedzialnym za realizację zadań związanych z danym obszarem problemowym.

 

 

 

 

 

 

  
więcej »

  ViaExpert: "O zadaniach, jakie czekają Radę Ekspertów"
[24-08-16]  

Rozmowa redaktor Anny Rogalińskiej z Barbarą Dzieciuchowicz, współprzewodniczącą Rady Ekspertów ds. działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa „O zadaniach, jakie czekają Radę Ekspertów”  http://www.viaexpert.pl/doradza/eksperci-w-viaexpert/1206-o-zadaniach-jakie-czekaja-rade-ekspertow

 

  

  Prawo zamówień publicznych
[22-08-16]  

  Informujemy, że na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt.

„Obowiązek informacyjny przy mechanizmie odwróconego obciążenia podatkiem VAT”:
Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.
Artykuły są dostępne przez 21 dni. 
  

  Prawo zamówień publicznych
[18-08-16]  

Informujemy, że na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych

pt. „Samodzielnie czy z podwykonawcami?”

http://www.grupakzp.pl/opracowania/2016/237-Samodzielnie-czy-z-podwykonawcami.html

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

 

Artykuły są dostępne przez 21 dni. 

  

  Prawo zamówień publicznych
[18-08-16]  

Informujemy, że na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych

„Wygrać przetarg dzięki klauzulom społecznym”:

http://www.grupakzp.pl/opracowania/2016/236-Wygrac-przetarg-dzieki-klauzulom-spolecznym.html

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły są dostępne przez 21 dni.  ni. 
  

  Prawo zamówień publicznych
[11-08-16]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Odwołanie nie może mieć charakteru kadłubowego”.  Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie http://www.grupakzp.pl/opracowania/2016/235-Odwolanie-nie-moze-miec-charakteru-kadlubowego.html

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.

  

  Prawo zamówień publicznych
[09-08-16]  

Informujemy, że na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawiły się nowe artykuły dotyczące problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych:

Popieranie unieważnienia postępowania

http://www.grupakzp.pl/opracowania/2016/233-Popieranie-uniewaznienia-postepowania.html

oraz

„Odpowiedzialność konsorcjanta za nie swojego podwykonawcę”

http://www.grupakzp.pl/opracowania/2016/234-Odpowiedzialnosc-konsorcjanta-za-nie-swojego-podwykonawce.html

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią. Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły są dostępne przez 21 dni.

  

[04-08-16]   odsłon: 54

  W ramach konsultacji OIGD otrzymała z MIB projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. Projekt ustawy przewiduje zmiany w:

- ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.
  
 więcej » 

[03-08-16]   odsłon: 68

  W dniu 28 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (z wyjątkiem przepisów określonych w art. 22 pkt. 1-3 ww. ustawy), opublikowana w dniu 13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1020. Głównym celem nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych było wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.: dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych oraz dyrektyw 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.  

  
 więcej » 

1 2 3 ... ... 6 7 8 >>>

© 2007-2016 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe