Styczeń 2018
Muratorplus


BELLATOR 

Aktualności
[04-12-2017 14:22]   odsłon: 621
KOMUNIKAT NR 1
 
Za oknem zima, a więc czas na zimowe, sportowe szaleństwa. Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa myśląc o integracji środowiska drogowego oraz w związku z dużym zainteresowaniem poprzednimi imprezami, uprzejmie zaprasza na:
XIV MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
I SNOWBOARDZIE IMIENIA WOJTKA MALUSI.
Zawody odbędą się w dniu 17 lutego 2018 roku w Zakopanem na Stoku Szymoszkowa przy Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane. W przypadku niekorzystnych warunków śniegowych zawody mogą być przeniesione na inny stok w Zakopanem lub jego pobliżu.
  
więcej »

[10-01-18]   odsłon: 21

  W roku 2017 Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wystosowała kilka pism do GDDKiA dotyczących między innymi przyjaznych dla przedsiębiorców, w tym MŚP warunków przetargowych na remonty, przebudowy dróg krajowych oraz zadania z programu likwidacji miejsc niebezpiecznych (pismo OIGD 57/2017),   opinii OIGD na temat otrzymanych z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad materiałów dotyczących „Całorocznego kompleksowego utrzymania dróg” (pismo OIGD 58/2017), problemów ze stawką podatku VAT dla usług utrzymania dróg (pismo OIGD 64/2017).

W powyższych tematach odbyły się w GDDKiA spotkania z udziałem przedstawicieli członków OIGD.

  
 więcej » 

[10-01-18]   odsłon: 19

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa i Polski Związek Pracodawców Budownictwa wspólnie wystąpili do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z apelem o wdrożenie rozwiązań minimalizujących skutki wzrostu cen poprzez wprowadzenie do umów klauzuli waloryzującej opartej o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny.

  
 więcej » 

  Dwie interpelacje poselskie w sprawie prawidłowego stosowania stawek podatku w odniesieniu do wykonywanych usług utrzymaniowych dla GDDKiA
[09-01-18]  

 

W dniu 11 grudnia 2017 r. poseł Grzegorza Adama Woźniaka Przewodniczący Podkomisji Stałej ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa złożył, na wniosek Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, dwie interpelacje:

 

Interpelacja 18044 do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie prawidłowego stosowania przez firmy usług drogowych stawek podatku VAT w odniesieniu do wykonywanych usług utrzymaniowych dla GDDKiA

 

oraz

 

Interpelacja 18045 do Ministra Finansów w sprawie prawidłowego stosowania przez firmy usług drogowych stawek podatku od towarów i usług w odniesieniu do wykonywanych usług utrzymaniowych dla GDDKiA.

 

Adresaci tych interpelacji powinni w ciągu 30 dni od ich otrzymania udzielić na nie odpowiedzi. Odpowiedzi te zostaną opublikowane na stronie internetowej Sejmu RP. Niezwłocznie po ich publikacji będą one dostępne również na stronie internetowej Izby.

 

  

[03-01-18]   odsłon: 36

 

Najważniejsze spotkanie przedstawicieli sektora infrastruktury i budownictwa już w lutym! Kolejna edycja konferencji Infrastruktura Polska & Budownictwo, organizowana przez Executive Club, odbędzie się 8 lutego 2018 w hotelu The Westin w Warszawie. To najbardziej prestiżowe spotkanie liderów infrastruktury o wyjątkowej renomie na rynku, która  co roku zrzesza grono reprezentantów największych firm, najwybitniejszych przedstawicieli sektora z Polski i zagranicy.
  
 więcej » 

[19-12-17]   odsłon: 65
W dniu 15 grudnia br., w gościnnych progach Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.
Oprócz Członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Członków OIGD z Regionu Mazowieckiego, w drogowej Wigilii wzięli udział m. in.: Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury Pan Poseł Stanisław Żmijan, Jego Ekscelencja Ks. Bp prof. Tadeusz Pikus, biskup diecezji drohiczyńskiej, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Pani Iwona Stępień-Kotlarek, Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Pan prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski oraz dwaj jego zastępcy Pani Monika Kowalska-Sudyka i Pan prof. Janusz Rymsza, Przewodniczący, Starszy Sekretarz Sejmowej Komisji Infrastruktury Pani Jolanta Misiak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy Pan Zbigniew Kotlarek, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Jan Styliński i Jego Zastępca Rafał Bałdys-Rembowski, Pełnomocnik Zarządu  Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Pan Zbigniew Krupa, Pan Dariusz Ziembiński z Grupy Doradczej KZP, Redaktor Naczelna magazynu „INFRASTRUKTURA" Pani Anna Krawczyk Redaktor Naczelna portalu Rynek Infrastruktury Pani Elżbieta Pałys, Redaktor Naczelna portalu ViaExpert Pani Anna Rogalińska.

W świątecznej atmosferze uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem, złożyli sobie bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia oraz wspominali najważniejsze wydarzenia upływającego roku.

  
 więcej » 

[28-11-17]   odsłon: 95
Zarząd Izby informuje, iż dnia 23 października 2017 r. złożona została do Ministra Rozwoju interpelacja poselska nr 16631 w sprawie składania dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, potwierdzających:
- spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
- spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,
- brak podstaw wykluczenia.
  
 więcej » 

[23-10-17]   odsłon: 443

Przedstawiciele Izby w dniu 4 października br. wzięli udział w zorganizowanym przez Wydział Projektów Legislacyjnych i Analiz w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju spotkaniu dotyczącym przygotowania projektu ustawy regulującej zamówienia publiczne. Zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia br. został powołany Zespół, którego zadaniem jest opracowanie projektu ustawy regulującej zamówienia publiczne, która wprowadzi transparentne ramy prawne dla realizacji polityki zakupowej. 

Podczas spotkania Izba przedstawiła uwagi i propozycje zmian w przepisach dotyczących zamówień publicznych.
  
 więcej » 

[16-10-17]   odsłon: 162
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przesłało odpowiedź na wspólne wystąpienia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa z dnia 22 września br. w sprawie wymagań prawnych i technicznych dotyczących właściwości przeciwpoślizgowych.
  
 więcej » 

[11-10-17]   odsłon: 180
W dniu 10 października 2017 r. w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji stałej ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa. Tematem posiedzenia był udział polskich firm budownictwa drogowego w procesie budowy dróg w Polsce.
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wspólnie z firmą Arcata Partners przygotowały prezentację „Raport o firmach drogowych w Polsce 2016 r. Kondycja firm i prognozy rynkowe”.
  
 więcej » 

1 2 3 ... ... 6 7 8 >>>

© 2007-2018 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe