Wrzesień 2016BELLATOR 

Aktualności
[13-07-2016 14:45]   odsłon: 195

13 lipca 2016 r. Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit wręczył nominacje członkom Rady Ekspertów ds. działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych. Powołanie Rady Ekspertów to duży krok i zwieńczenie dotychczasowych kilkumiesięcznych wspólnych prac przedstawicieli wykonawców, zamawiających i strony społecznej, którzy teraz weszli w skład Rady powołanej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Pracami Rady pokierują dwie współprzewodniczące: Barbara Dzieciuchowicz z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Iwona Stępień-Pilipczuk, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

  
więcej »

[03-03-2016 00:00]   odsłon: 687

9 czołowych organizacji polskiej branży drogowej przedstawiło dziś „Białą Księgę Branży Drogowej” zawierającą wspólne rekomendacje dotyczące pożądanych zmian w polskim drogownictwie w obszarze ekonomiczno-finansowym, prawno-administracyjnym, rynkowym, zawodowym oraz zarządzania ruchem, a także kluczowe postulaty wobec planowanej realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Wspólnie przygotowany dokument przekażą przedstawicielom administracji państwowej odpowiedzialnym za realizację zadań związanych z danym obszarem problemowym.

 

 

 

 

 

 

  
więcej »

[23-09-16]   odsłon: 9

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa negatywnie ocenia i opiniuje projekt „Instrukcji DP-T14 dokonywania oceny jakości robót drogowych realizowanych na drogach krajowych i autostradach, Część I - Nawierzchnie asfaltowe” v. 11.07.2016 r. przygotowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[23-09-16]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Określenie rozmiaru przedmiotu zamówienia umożliwia wykonawcom wycenę ryzyka:

http://www.grupakzp.pl/opracowania/2016/247-Okreslenie-rozmiaru-przedmiotu-zamowienia-umozliwia-wykonawcom-wycene-ryzyka.html

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem pt. „Domniemanie tam gdzie istnieją znaczne utrudnienia dla wykazania faktu”:

http://www.kzp.net.pl/opracowania/domniemanie-tam-gdzie-istnieja-znaczne-utrudnienia-dla-wykazania-faktu/

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.

  

  Prawo zamówień publicznych
[20-09-16]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. „KIO nie chce widzieć przedsiębiorców:

http://www.grupakzp.pl/opracowania/2016/246-KIO-nie-chce-widziec-przedsiebiorcow.html

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem pt. „Wydruki komputerowe i korespondencja elektroniczna jako dokument i dowód w procesie”:

http://www.kzp.net.pl/opracowania/wydruki-komputerowe-i-korespondencja-elektroniczna-jako-dokument-i-dowod-w-procesie/

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.

  

[14-09-16]   odsłon: 24

Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa zwrócił się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wydanie opinii dotyczących:

1. art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), tj.   czy zgodne z prawem jest złożenie przez wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, odrębnych ofert w tym samym postępowaniu, jednakże na różne części zamówienia, bez naruszenia uczciwej konkurencji, mimo tego, iż w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający zastrzegł, że jeden wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia – pismo OIGD 88/2016;

2. dopuszczalności przyjmowania przez zamawiających e-gwarancji i uznawania jej na  równi z gwarancją w formie papierowej, w procedurze udzielania zamówień publicznych – pismo OIGD 92/2016.

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[14-09-16]  

  Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. „Trzeba sprecyzować i wykazać równoważność oferty:

http://www.grupakzp.pl/opracowania/2016/244-Trzeba-sprecyzowac-i-wykazac-rownowaznosc-oferty.html

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem pt. „Ryzyka i kary umowne mogą być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”:

http://www.kzp.net.pl/opracowania/ryzyka-i-kary-umowne-moga-byc-sprzeczne-z-zasadami-wspolzycia-spolecznego/

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.

  

  Prawo zamówień publicznych
[07-09-16]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. „Nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, zwłaszcza gdy wymaga dodatkowych wyjaśnień:

http://www.grupakzp.pl/opracowania/2016/243-Nieskuteczne-zastrzezenie-tajemnicy-przedsiebiorstwa-zwlaszcza-gdy-wymaga-dodatkowych-wyjasnien.html

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem pt. „Nie można postanowieniem umownym wyłączyć ustawowego prawa strony do odstąpienia od umowy wzajemnej”:

http://www.kzp.net.pl/opracowania/nie-mozna-postanowieniem-umownym-wylaczyc-ustawowego-prawa-strony-do-odstapienia-od-umowy-wzajemnej/

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.

  

  Prawo zamówień publicznych
[05-09-16]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Odpowiedzialność karna może przyjść do wykonawców na etapie realizacji zamówienia”. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie http://www.kzp.net.pl/opracowania/odpowiedzialnosc-karna-moze-przyjsc-do-wykonawcow-na-etapie-realizacji-zamowienia/

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.

  

  Prawo zamówień publicznych
[31-08-16]  
Informujemy, że na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych
pt. „Zmowa dużych graczy w ramach konsorcjum aby łatwo konkurować ze słabszymi podmiotami”:
Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły są dostępne przez 21 dni.   

  

1 2 3 ... ... 7 8 9 >>>

© 2007-2016 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe